Nowy Przeor

Dnia 20 stycznia 2017 O. Jakub Kaliński OSB poprosił o zwolnienie z urzędu przeora z przyczyn osobistych.
Opat Prezes przyjął jego rezygnację i po konsultacji ze wspólnotą wyznaczył Br. Justyna K. Pałgana OSB na jego następcę na okres dwóch lat.

Prosimy o modlitwę za całą naszą wspólnotę.
Bracia z Biskupowa