Goście

Wszystkich przychodzących do klasztoru gości należy przyjmować jak Chrystusa, gdyż On sam powie:
« Byłem gościem i przyjęliście mnie ».                                                                                                      
                                                                                                                                              Reguła św. Benedykta, 53


W naszym klasztorze można odbyć rekolekcje indywidualne lub grupowe (do 25 osób).
Osoby, które chciałyby skorzystać z takiej możliwości, prosimy o kontakt z naszym prefektem gości - br. Michałem.


e-mail:goscie@benedyktyni.org                kom.: 721 623 475 (Plus) w godz. 7-12 i 15-17