Strona główna

 


ROZSTRZYGNIĘCIE

Dom Zakonny Benedyktynów
Klasztor Zwiastowania

Biskupów 72-73, 48-355 Burgrabice

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

„Modernizacja energetyczna budynków Domu Zakonnego Benedyktynów w Biskupowie”

w związku z inwestycją planowaną do współfinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” najkorzystniejszą ofertę złożył Oferent:

Domy Czystej Energii Sp. z o.o.
ul. Kunickiego 10A/II
54-616 Wrocław

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia.

 

Z poważaniem

br. Damian Świderski
ekonom