KLASZTOR BENEDYKTYNÓW w Biskupowie KLASZTOR BENEDYKTYNÓW w Biskupowie

Informujemy, że dnia 3 stycznia 2024 roku podpisaliśmy umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie przedsięwzięcia w Małym Domku pod nazwą:

Wymiana nieefektywnego kotła z palnikiem pelletowym na pompę ciepła
oraz montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii.

 

Planowany całkowity koszt inwestycji: 117 072,00 zł
Koszty kwalifikowane: 117 072,00 zł
Wsparcie WFOŚiGW w formie dotacji: 58 500,00 zł, co stanowi 49,97% kosztów kwalifikowanych.

 

Więcej informacji o WFOŚiGW na stronie www.wfosigw.opole.pl