Reguła mnichów

Reguła mnichów

Dla swoich braci Benedykt pisze Regułę mnichów. To ona uwieczniła jego imię. Pomogła całej ówczesnej Europie – po zamieszaniu spowodowanym upadkiem Cesarstwa Rzymskiego i po katastrofach spowodowanych „wędrówką ludów” – osiągnąć chrześcijański Ład i Pokój.

O Regule Benedykta Grzegorz Wielki pisze:

Benedykt zasłynął swoją mądrością. Napisał „Regułę dla mnichów” wyróżniającą się jasnością sądów i przejrzystością sformułowań. Ktokolwiek zatem pragnie dokładniej poznać jego charakter i życie, odnajdzie bez trudu w Regule całą osobowość Mistrza, bo święty mąż nie mógł inaczej postępować niż sam nauczał.

Grzegorz Wielki

Posłuchaj Reguły