Reguła św. Benedykta

Regułę w przekładzie Anny Świderkówny czyta Marcin Kobierski.