Jak przyjmować Gości

Jak przyjmować Gości

Wszystkich przychodzących do klasztoru gości należy przyjmować jak Chrystusa, gdyż On sam powie:
« Byłem gościem i przyjęliście mnie ».

Reguła św. Benedykta, 53

W naszym klasztorze można odbyć rekolekcje indywidualne lub grupowe (do 27 osób).
Osoby, które chciałyby skorzystać z takiej możliwości, prosimy o kontakt z naszymi prefektami gości.

721 623 475

w godzinach: 7-12 i 15-17