List, 7 zasad i plan dnia

Spis treści

  1. List do Gości
  2. 7 zasad dobrej modlitwy chórowej
  3. Plan dnia w klasztorze


Drogi Gościu!

Witamy Cię w Klasztorze Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Wspólnota benedyktynów jest tu od 28 sierpnia 1987 roku. Jej najważniejszym zadaniem jest życie z Chrystusem. Bracia chcą miłować Go przede wszystkim przez modlitwę i służbę sobie nawzajem oraz przybyłym Gościom. Wszystko to dzieje się w określonym rytmie dnia, który wyznacza miejsce modlitwie, pracy fizycznej i umysłowej oraz chwilom odpoczynku.

Ty także możesz wejść w klimat tutejszego braterskiego życia: jesteś zaproszony(a) na wszystkie modlitwy w ciągu dnia. Jeśli chcesz popracować, znajdzie się i coś dla Ciebie. Gdybyś potrzebował(a) rozmowy lub spowiedzi, to bracia, którzy mogą, chętnie Tobie usłużą.

Zwracamy się do Ciebie też z prośbą, abyś uszanował(a) nasze zwyczaje. Uczynisz to wówczas, gdy będziesz nosić przyzwoity ubiór; w nocy zachowasz ciszę z miłości do innych domowników; zadbasz o czystość i ład otoczenia; oszczędnie będziesz korzystać z wody, gazu i prądu. W kaplicy klasztornej możesz przebywać do godz. 21.00. Dobrowolną ofiarę za pobyt możesz złożyć do skrzyneczki pod zegarem przy wejściu do kaplicy klasztornej. Bóg zapłać! Ze wszystkimi pytaniami śmiało zwracaj się do braci odpowiedzialnych za Twój pobyt. Są to tak zwani prefekci gości.

Jeśli zaś chcesz kupić jakąś pamiątkę czy książkę, możesz to uczynić w sklepiku klasztornym. I najważniejsze: zachowasz wyrozumiałość, gdy okażemy się jeszcze słabymi naśladowcami Jezusa.

Niech pobyt w naszym klasztorze będzie dla Ciebie czasem łaski. Na nas zaś niech spływa błogosławieństwo, które każdy z przybyłych ze sobą przynosi.

Uwaga! Do części klasztoru, gdzie mieszkają bracia, wstęp dla Gości jedynie za wyraźnym upoważnieniem.

PS: Cały czas trwa rozbudowa klasztoru, systematyczne remonty domów gości i wiele innych inwestycji. Każdy dar, który otrzymujemy na ten cel jest ważny i cenny. Ty również możesz nas wesprzeć finansowo. O naszych darczyńcach pamiętamy w codziennej modlitwie.

^ Spis treści ^


7 zasad dobrej modlitwy chórowej

1. Przyjdź kilka minut przed rozpoczęciem modlitw, aby wyciszyć swoje wnętrze i otrzymać szczegółowe wskazówki odnośnie do korzystania z psałterza (numer stron hymnu i psalmów).

2. Włącz się do modlitwy sercem, głosem i postawą. Wraz z braćmi recytuj teksty. Klęcz, gdy oni klęczą. Stój, gdy oni stoją. Siedź, gdy oni siedzą.

3. Nie wszystkie modlitwy, które odmawiają bracia są w psałterzu. Nie masz też przed sobą nut. Czasem Twój udział w śpiewie i recytacji będzie polegał na słuchaniu.

4. Nigdy nie śpiewaj z kantorami. Kantorzy są to dwaj bracia, którzy śpiewają modlitwy na przemian ze wspólnotą. Mają za zadanie utrzymywać tonację.

5. Gdy recytujesz psalmy, czyń to zawsze z chórem po prawej stronie.

6. Jeśli nie jesteś pewny swych zdolności muzycznych, to lepiej módl się szeptem.

7. Nikogo nie przekrzykuj. Głośno nie oznacza gorliwie. Psalmy mają płynąć.

^ Spis treści ^


Plan dnia w klaszorze

6.00       Godzina czytań. Jutrznia.

7.00       Lectio divina

7.30       Śniadanie (przychodzimy z kaplicy do refektarza na dzwonek).

7.50       Studium Reguły / Próba śpiewu

8.30       Praca

10.00     W niedziele: Msza św. W kościele parafialnym

12.00     Anioł Pański

12.45     Godzina południowa

13.00     Obiad

14.00     Czas na odpoczynek (ścisłe milczenie w klasztorze do godz. 15.00)

15.00     Studium / Praca

17.30     Adoracja

18.00     W dni powszednie: Msza święta z Nieszporami. Dziękczynienie

(w soboty oraz w dni poprzedzające uroczystości – Nieszpory o godz. 20.00)

19.00     Kolacja. Rekreacja

20.00     Kompleta – modlitwa na zakończenie dnia.

Ścisłe milczenie w klasztorze do godz. 7.50 rano.

^ Spis treści ^